Bộ Đài Nến Thờ Trang Trí 01

  • Hai cây nến
  • Hai Ống Hương
  • Một Mâm Hoa Quả
  • Hai Đài Nước
  • Ba Đài Rượu
  • Một Tam Sơn Hoặc Khay đài
  • Bộ Đài nến thường sử dụng gỗ mít , gỗ gụ , gỗ hương ..
Danh mục: