Bàn Thần Tài Gỗ Gụ 3 Mái Đẹp SĐ-1001

  • Chất liệu gỗ: Gụ
  • Nước sơn: Sơn PU, Vesni, thếp vàng, thếp bạc
  • Vận chuyển: Miễn phí nội thành
  • Thiết kế và sản xuất: Đồ Thờ Hưng Vũ