Án Gian Mít Sơn Thếp AG-0033

  • Chất liệu gỗ: Mít
  • Nước sơn: Sơn thếp
  • Vận chuyển: Miễn phí nội thành
  • Thiết kế và sản xuất: Đồ Thờ Hưng Vũ