Tứ Phủ Chầu Bà (Tứ Phủ Thánh Bà)

  • Chất liệu: Gỗ mít, gỗ dổi,…
  • Kích thước: Thiết kế theo yêu cầu
  • Nước sơn: Sơn ta, sơn pu,…
  • Sản xuất: Đồ Thờ Hưng Vũ