Tranh Cửu Long Tranh Châu CLTC-101

  • Chất liệu gỗ: Dổi, mít, hương, gụ, vàng tâm …
  • Kích thước: Theo yêu cầu của khách hàng
  • Nước sơn: Sơn ta, sơn pu, sơn son thếp vàng, thếp bạc
  • Vận chuyển: Miễn phí nội thành
  • Thiết kế: Cửu long tranh châu
  • Sản xuất: Đồ Thờ Hưng Vũ