Tòa Cửu Long 05

  • Chất liệu: Gỗ mít
  • Kích thước: Thiết kế theo yêu cầu
  • Nước sơn: Sơn ta, sơn Pu, sơn son thếp vàng
  • Vận chuyển: Miễn phí nội thành
  • Giá bán: Tùy thuộc vào thiết kế và chất liệu
  • Sản xuất: Đồ Thờ Hưng Vũ