Sập thờ mai điểu gỗ gụ SĐ-0261

  • Chất liệu gỗ:Gụ
  • Nước sơn: Sơn PU, Vesni, thấp vàng, thếp bạc
  • Vận chuyển: Miễn phí nội thành
  • Thiết kế và sản xuất: Đồ Thờ Hưng Vũ