Phòng Thờ Nhà Chú Sơn Xuân Phương Từ Liêm , Hà Nội

Giá: liên hệ

Phòng Thờ Nhà Chú Sơn Xuân Phương Từ Liêm , Hà Nội

Chất liệu Gỗ Mít

Sập Thờ 197x107x127

Cấp trên 197×61

Bàn Cơm 107×61

Quấn thư 197×81

Câu đối 197×28

Cửa Võng 297x61x127

Ngai thờ 81×55

Mâm xà

Hoa Sen

Bộ Đài nến 11 thứ

Vách CNC

Sơn son Thếp Vàng

0908.867.888