Ngai Gụ Ta Thếp Vàng Điểm NG-1023

  • Chất liệu gỗ: Gụ
  • Kích thước: Theo yêu cầu của khách hàng
  • Nước sơn: Sơn thế vàng
  • Vận chuyển: Miễn phí nội thành
  • Thiết kế và sản xuất: Đồ Thờ Hưng Vũ
Danh mục: