Mẫu Tượng Phật Sơn Đồng TP-0227

Tượng phật bà , tượng phật bà nghìn mắt nghìn tay , phật bà quan âm