Tượng Ông Hổ – Ngũ Hổ

  • Kích thước: Từ 47cm đến 1m40
  • Chất liệu: Gỗ mít, gỗ vàng tâm,…
  • Chất Liệu Sơn: Sơn Ta, sơn Pu
  • Chất liệu lót: Sơn son thếp vàng,..