Cửa Võng Hồng Trĩ CV-56

  • Chất liệu: Gỗ mít, gỗ dổi, gỗ hương,…
  • Họa tiết: Hoa hồng – Chim trĩ (hồng trĩ)
  • Sơn phủ: Sơn ta, sơn pu, sơn son thếp vàng
  • Sử dụng: Đình, chùa, đền, điện, miếu thờ, tư gia