Bàn Thờ Ô Xa 101

  • Chất liệu: Gỗ mít. gỗ dổi, gỗ hương
  • Nước sơn: Sơn ta, sơn pu, sơn son thếp vàng
  • Kích thước: Thiết kế theo yêu cầu
  • Giá bán: Phụ thuộc và chất liệu và kích thước