Bàn Thờ Ngũ Phúc Hương Đá 011

  • Bàn thờ Ngũ phúc
  • Chất Liệu Gỗ Hương Đá
  • KÍch Thước 197x107x127
  • Bàn Cơm 87x61x55 cm
  • Chân 12 Khung mặt dày 5cm , khung vai dày 5cm
  • Phun PU hoặc đánh vesni