Bàn Thờ Ngũ Phúc Hương Đá

Giá: liên hệ

Bàn thờ Ngũ phúc

Chất Liệu Gỗ Hương Đá

KÍch Thước 197x107x127

Bàn Cơm 87x61x55 cm

Chân 12 Khung mặt dày 5cm , khung vai dày 5cm

Phun PU hoặc đánh vesni