Bàn Loan Hầu Đồng

  • Chất liệu: Gỗ mít, gỗ dổi, gỗ vàng tâm,…
  • Kích thước: Dài 81 – 97cm; rộng 50 – 61cm; cao 87 – 97cm
  • Nước sơn: Sơn son thếp vàng
  • Thiết kế: Gương chính giữa