Hiển thị tất cả 3 kết quả

Tượng Tòa Cửu Long Thích Ca Sơ Sinh Gỗ Mít Đẹp .

Tượng Tòa Cửu Long

Lớp thứ tư có pho tượng Cửu Long để giữa.

Tượng này theo điển nói khi đức Thích Ca Mầu Ni mới giáng sinh,

có chín con rồng xuống phun nước cho ngài tắm,

đoạn ngài đi bẩy bước tay tả chỉ lên trời, tay hữu chỉ xuống đất mà nói rằng:

“Thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn.

Trên trời, dưới đất, chỉ có ta là quí hơn cả”

Tượng Tòa Cửu Long Gỗ Mít Đẹp .

Tượng Cửu Long Thích Ca Sơ Sinh Gỗ Mít Sơn Son Thếp Vàng .

Bởi vậy tượng Cửu-long làm chín con rồng vây bọc chung quanh và ở trên những đám mây có chư Phật chư thiên, nhã nhạc, cờ phướn và bát bộ Kim Cương,

ở giưã có pho tượng nhỏ, đứng một tay chỉ lên trời và một tay chỉ xuống đất,

đó là tượng Bổn Sư Thích Ca Mầu Ni Phật lúc sơ sanh.

Bên tả tượng Cửu Long có tượng Đế Thích ngôi ngai, mặc áo đội mũ Hoàng Đế,

bên hữu có tượng Đại Phạm Thiên cùng một kiểu như pho tượng Đế Thích,

đó là theo điển nói hai vị Đại Thiên Vương này chủ-tế ở cõi sa-bà thế-giới

và lúc nào cũng hộ trì Đưc Thích Ca khi ngài chưa thành Phật.
Như vậy ở lớp thứ tư thường thờ Tượng Cửu Long, Phật Đản Sinh, Đế Thích và Đại Phạm Thiên Vương.

Tòa Cửu Long Mít Đẹp

Vũ Đồ Thờ Nơi Sản Xuất Tượng Tòa Cửu Long Gỗ Mít Đẹp .

Chức năng nhiệm vụ chính :

Bàn thờ gia tiên , chung cư , nhà thờ …
Sản xuất đồ thờ – tượng phật
Hoành phi – câu đối, án gian, sập , ô xa , cửa võng, cuốn thư, ngai, kiệu, ngựa , hạc, chấp kích, bát bửu….

Tượng Tòa Cửu Long Gỗ Mít Đẹp .

Tạc tượng Phật , Tam bảo , thượng điện , nhà mẫu .. phù điêu, truyền thần.
Tư vấn, thiết kế đình, chùa, nhà thờ, gian thờ tại nhà riêng…
Làm mới, tu sửa đồ thờ cúng, tượng phật.

0908.867.888

Tượng Tòa Cửu Long Gỗ Mít Đẹp .

0908.867.888