Tượng Hộ pháp chùa Vĩnh bảo Hải Phòng , Dạng Hộ pháp phổ biến là hai vị thần đối sánh thờ trong chùa mang tên Khuyến Thiện và Trừng Ác.

Giá: liên hệ

Tượng Hộ pháp chùa Vĩnh bảo Hải Phòng , Dạng Hộ pháp phổ biến là hai vị thần đối sánh thờ trong chùa mang tên Khuyến Thiện và Trừng Ác.

0908.867.888