Lịch Sử Quê Hương Làng Nghề Truyền Thống Mỹ Nghệ Sơn Đồng

Bộ tượng tam tòa thánh mẫu 10

Thái Phó Đào Trực hóa hiệu vi Tự .

Vào khoảng thời Ngô Vương , Loạn 12 sứ quân , có đôi vợ chồng ở Bạch Hạc Phong châu , già cả chưa có mụn con , nghe tiếng núi Sài Sơn ( Phổ Đà , núi Thầy ) ở Quốc Oai linh thiêng nên xuôi theo sông Thao , sông Hát đến cầu tự .

Cụ bà nằm mơ sao sáng rơi và nuốt vào bụng , sau 12 tháng sinh 1 bé trai khôi ngô tuấn tú đặt tên là Nguyễn Đào Trực .
Chàng Đào Trực được dạy dỗ bởi nhiều bậc thầy tinh thông văn võ , trong số các thầy có cả Tiên Nhân chứ không chỉ người thường .

Khi cha mẹ qua đời , chàng đem hết tiền bạc , nhà cửa , ruộng vườn chia cho dân chúng rồi đi ngao du sơn thủy .

Đi tới địa phận làng Sơn Đồng ( Hoài Đức , Hà Nội ) , thấy thế đất hình con Dơi ( Phúc ) lại có long chầu hổ phục liền ở lại dựng trường dạy học .

Trường xây hình chữ Nhị , có kẻ xấu bụng tấu lên triều đình cho chàng có ý thoán nghịch .
Được tin quan quân về dò xét , chàng cùng dân chúng rước tượng Phật ở chùa gần đó về bày ở tiền đường coi như là Phật Điện , quan quân rút đi , Chàng tiếp tuục djay học và truyền nghề tạc tượng cho dân xứ ấy .

Khi nhà Tống mang quân xâm lược , Lê Hoàn Hoàng Đế truyền người hiền giúp nước , chàng Đào Trực dựng cờ tụ hiền sĩ theo vua đánh giặc , giúp diệt tướng Hầu Nhân Bảo .
Vua phong ông là Lê Công Thái Phó , ban thực ấp ở Quốc Oai .
Sau khi hóa , ngôi trường dạy học chữ nhị đó , phía sau biến thành đền thờ gọi là Đền Thượng , gia tiền đường thờ Phật biến thành chùa gọi là Chùa Diên Phúc .

Dân ở vùng đó nổi tiếng nghề tạc tượng Phật do ông dạy nên tôn ông là thánh sư ,
Tiền Lê Triều Thái phó , Lê tướng công nguyên soái đẳng thần .

Thánh Hậu Vương Từ .

Trước khi Chàng Đào Trực tới Sơn Đồng thì ở đó đã có làng và có 1 ngôi đình thờ nhân thần không rõ là ai , có người gọi là Vương Thanh Cao .

khi vua Lê Lợi đi qua cho hỏi dân tình rồi cấp tiền cho dân thờ phụng 2 vị gồm : Đương cảnh thành hoàng Hùng Triều và Thái Phó Đào Trực .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0908.867.888