Tag Archives: Tượng Hộ pháp Cốt Gạch Bó Đất Xi Măng Dạng Hộ pháp phổ biến là hai vị thần đối sánh thờ trong chùa mang tên Khuyến Thiện và Trừng Ác.

0908.867.888