Tag Archives: Hoành phi kích thước 197x67x3 Câu đối 217x28x3 Chất liệu gỗ dổi sơn son thếp vàng Đục chạm tùng cúc trúc mai và bộ đồ bình rượu túi thơ .

0908.867.888