Tag Archives: C. Cho nên khi nói tới làng Sơn Đồng ta cần nói đủ:SƠN ĐỒNG LÀNG VĂN HIẾN CÓ NGHỀ TẠC TƯỢNG TRUYỀN THỐNG TINH SẢO mới đủ sự Vinh quang của làng Sơn Đồng.

0908.867.888