Tag Archives: Bộ dài nến thường gồm 10 – 11 thứ bao gồm :  Hai cây nến Hai Ống Hương Một Mâm Hoa Quả Hai Đài Nước Ba Đài Rượu Một Tam Sơn Hoặc Khay đài Bộ Đài nến thường sử dụng gỗ mít

0908.867.888