Tag Archives: Bàn thờ : 197x87x127 Hoành phi : 197×67 Câu đối : 253x 90 Cửa võng:  225x61x176 Chiều châu:  227×197 Khám thờ : 107x87x47 Bộ tam sự đồng  Chất liệu : gỗ gụ Sơn son thếp vàng chữ 9999

0908.867.888