Tìm Hiểu Tượng Phật A Di Đà ?

Giá: liên hệ

Tìm Hiểu Tượng Phật A Di Đà Tại Xưởng Đồ Thờ Tượng Phật Hưng Vũ ?

 Tên của Ngài nghĩa là Vô Lượng Thọ, được tôn thờ nhiều nhất trong Phật giáo Đại thừa. “Phật A Di Đà là tên phiên âm tiếng Phạn. Ngài là giáo chủ của thế giới Tây phương Cực lạc. Ngoài tên A Di Đà Phật, còn có các tên phiên âm khác như là A Di Đa Phật, A Nhĩ Đa Phật… cùng gọi tắt là Di Đà, có nghĩa là vô lượng. Ngoài tên A Di Đà, còn có hai tên nữa, tên A Di Đa Dữu, có nghĩa là Vô Lượng Thọ và A Di Đa Bà có nghĩa là Vô Lượng Quang.

0908.867.888