Sập thờ nhà a Hà , Hà Đông

Giá: liên hệ

Sập thờ 217x127x127

Sấp trên 217x47x20 cm

Ngai thờ 90x61x47 cm

Hoa sen mít 90×22

Bộ đài nến 11 thứ

0908.867.888