Khánh thành điện thờ tại Thọ Xuân , Thanh Hóa Tượng tam tòa thánh mẫu , tượng ông hoàng , tượng quan ngũ vị , tượng tam tứ phủ đẹp , gỗ mít trong chế tác tượng phật

Giá: liên hệ

Khánh thành điện thờ tại Thọ Xuân , Thanh Hóa Tượng tam tòa thánh mẫu , tượng ông hoàng , tượng quan ngũ vị , tượng tam tứ phủ đẹp , gỗ mít trong chế tác tượng phật

0908.867.888