Mẫu Bàn Thờ Chấp Tải-Chấp Tải Sơn Son Thếp Vàng , Bàn thờ Chấp Tải được Sử Dụng Thờ Tại Tư gia , Nhà thờ Họ , Đình , Chùa Miếu …

Giá: liên hệ

Bàn thờ Chấp Tải được Sử Dụng Thờ Tại Tư gia , Nhà thờ Họ , Đình , Chùa Miếu …

Kích thước bàn thờ chấp tải đẹp 01 ; Dài 197 cm x sâu 88 cm x cao 127 cm, 

Chất Liệu Bàn thờ Chấp Tải : Gỗ Dổi , Gỗ Mít , Gỗ Vàng Tâm…

0908.867.888